Naštvat se nebo nenaštvat?

 CO udělat PRAKTICKY,

aby k hádce pokud možno vůbec nedošlo?

Záznam webináře

Jak se nehádat

V emailu pro přihlášení ke shlédnutí záznamu webináře dostaneš DÁREK

6 jednoduchých kroků ke zvládání hádek.

Malý ebook o tom, jak přežít
partnerské hádky a rozbroje.

Klikni na žluté tlačítko (nebo zelené? 😉 )

Od poloviny února do poloviny května je nejlepší období,
pokud se chceme pustit do řešení následující problémů:

 • Hledání TOLERANCE, změkčování postojů,
  zbavování se VZTEKŮ, ZLOSTI a NAŠTVANOSTI
 • k podpoře a očistě JATER A ŽLUČNÍKU

Od 15. února do 14. května

je totiž období prvku DŘEVO podle Astrologie 9 planet

A k tomuto energetickému prvku patří právě tělesné orgány játra a žlučník. V tomto období jsou nejcitlivější a nejaktivnější. V tomto období jim můžeme nejvíce pomoci, ale také nejvíce ublížit.

Na této skupině orgánů se současně promítá naše spokojenost se životem, s ostatními lidmi a hlavně se sebou samým. To především na játrech.

Na žlučníku se zase projeví naše zlosti, vzteky, naštvanosti a stresy.

Kdo Ti podává ruku na cestě k toleranci a nehádání

(pokud nás ještě neznáš)

Mgr. Miloslava Matoušová

Původně speciální pedagog
Rozhodla se nepodílet se na nefunkčním školství, ale pomáhat "postiženým" dospělým. 20 let se zabývá zdravou výživou, alternativní léčbou nemocí, duchovními příčinami. Je vyznavačem jednoduchých souvislostí a metod, které může použít každý ve svém životě, aby mohl sám sebe učinit šťastným. Je propagátorkou a sama jde cestou ženské role. Pracuje s numerologií, astrologií devíti planet, pohledovou diagnostikou, irisdiagnostikou a dalšími diagnostickými metodami. Její zálibou je diagnostika vztahů a hledání východisek z problematických vztahů ke vztahů šťastným. Je spoluautorkou webu Empatia, on-line programů z Akademie celostního zdraví. "Mým snem je svět v lásce. Kde nebude bolest a trápení. Kde každý nechá druhého, ať jsi jde svým životem, jak sám potřebuje. Kde každý se bude ptát jen sám na sebe. A bude řešit jen sám sebe a s plným vědomím zodpovědnosti bude sám sebe měnit. K lásce bez podmínek. Věřím, že mohu inspirovat druhé lidi k tomu, aby udělali první krok."

Ivan Matouš

Původně elektrotechnik a ateista..
..kterého zdravotní a vztahové problémy dovedly k pochopení a přijetí celostního, trojjedinného pohledu na svět. Snaží se být průvodcem sobě a jiným lidem na cestě k rozpomenutí se, že všichni jsme součástí jedné společné energie, které klidně můžeme říkat Bůh. K pochopení, že to rozpomínání probíhá vědomým prožíváním situací tady, ve "hmotném" světě, v reálném životě. Ve světě, kde naše duše k naší mysli hovoří prostřednictvím našeho těla. Dneska je "věřícím" člověkem, který je ale přesvědčený, že současná náboženství už by měla být nahrazena jiným pojetím duchovnosti. Je spolutvůrcem Akademie celostního zdraví. "Můj sen je o společnosti, které říkám duchovní komunismus. O komunitní společnosti, která není založena na materialismu a ekonomickém rovnostářství, ale na uvědomění si duchovní sounáležitosti každého s každým a všeho se vším. Na vědomí, že všichni jsme neoddělitelnou součástí jednoho celku. Na vědomí, že co dělám tobě, dělám vlastně sobě, protože všichni jsme částečkami Boha, tak, jako každá naše buňka se částečkou našeho těla. Nevím, ve kterém životě se svého snu dočkám, ale vím jistě, že se ho dočkám. A považuji za dobré říkat o tom druhým lidem. Třeba se jim to zalíbí a sami na sobě(!) pro to něco málo udělají."

Čemu jsme se na webináři věnovali

 • 1
  Typické příčiny hádek
  Proč se vlastně hádáme a kvůli čemu?
 • 2
  Typické vzorce hádek
  Jak se hádáme a co způsob hádání vypovídá o nás?
 • 3
  Praktické kroky k tomu vůbec se nehádat
  Jak si to nastavit a co udělat, abychom se vůbec hádat nemuseli?

Zatím si poslechni malou ochutnávku tématu

HÁDEK a USMIŘOVÁNÍ:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Víc si toho řekneme v záznamu webináře 🙂

Teď klikni na žluté tlačítko

a poslechni si záznam webináře

Současně ti přijde emailem

NÁVOD: Jak se nehádat