O nás a o tomto webu

Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana.

Žádné z informací ani odpovědi v komentářích nelze chápat jako "odborná doporučení" na základě zdravotního, školského nebo právního systému. Jsou to jen osobní zkušenosti a názory našich redaktorů!

Pokud chce někdo nějaké zde uveřejněné názory aplikovat ve svém životě, činí tak na základě vlastního rozhodnutí, vlastní zodpovědnosti a s vědomím, že za jejich formu a způsob využití nemůžeme přijmout žádnou právní odpovědnost!

Tento program patří do struktury programů, souhrně nazvané Akademie celostního zdraví.

Značka Akademie celostního zdraví je chráněna ochranou známkou.
Značka empatia.cz je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:
Publikování a šíření článků na webu Základy celostního zdraví v české mutaci se řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

  1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  3. Cenzura je nepřípustná.