Záznam webináře

Krize je dar a šance

už NENÍ k dispozici!

Co ale můžete udělat nyní?

Podáváme vám pomocnou ruku!
Online kurz TOLEROVAT je LÁSKA:

Chci být spokojený!

JEN JEDNOU ZA ROK

V OBDOBÍ PRVKU DŘEVO!

OD 15.2. DO 14.5.!

Možnost je ještě:

Od poloviny února do poloviny května je nejlepší období,
pokud se chceme pustit do řešení následující problémů:

  • Hledání TOLERANCE, změkčování postojů,
    zbavování se VZTEKŮ, ZLOSTI a NAŠTVANOSTI
  • k podpoře a očistě JATER A ŽLUČNÍKU

Od 15. února do 14. května

je totiž období prvku DŘEVO podle Astrologie 9 planet

A k tomuto energetickému prvku patří právě tělesné orgány játra a žlučník.
V tomto období jim můžeme nejvíce pomoci, ale také nejvíce ublížit.

Na játrech se současně promítá naše spokojenost se životem, s ostatními lidmi a hlavně se sebou samým. Na žlučníku se zase projeví naše zlosti, vzteky, naštvanosti a stresy.

"Jděte ven a hrajte si," řekl Bůh.

"Dal jsem vám vesmíry jako louky, po nichž můžete volně běhat!

A ještě tohle - vezměte si to a zahalte se tím - říká se tomu LÁSKA a pokaždé vás to nádherně zahřeje.

A hvězdy! Slunce a měsíc a hvězdy! Vzhlížejte k nim co nejčastěji, aby vám připomněly vaše vlastní světlo!

A oči ... ach, pohleďte do očí všech milenců. Hleďte si navzájem do očí, protože vám nabízejí vlastní vesmíry jako louky, po nichž můžete volně běhat.

Takže právě jsem vám dal vše, co potřebujete.

A teď už honem jděte ven a hrajte si!"

Em Claire

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdo vás kurzem provede

Ivan Matouš

Původně elektrotechnik a ateista.
Spoluautor a "levá hemisféra"
Akademie celostního zdraví..
..kterého zdravotní a vztahové problémy dovedly k pochopení a přijetí celostního, trojjedinného pohledu na svět. Snaží se být průvodcem sobě a jiným lidem na cestě k rozpomenutí se, že všichni jsme součástí jedné společné energie, které klidně můžeme říkat Bůh. K pochopení, že to rozpomínání probíhá vědomým prožíváním situací tady, ve "hmotném" světě, v reálném životě. Ve světě, kde naše duše k naší mysli hovoří prostřednictvím našeho těla. Dneska je "věřícím" člověkem, který je ale přesvědčený, že současná náboženství už by měla být nahrazena jiným pojetím duchovnosti. Je spolutvůrcem Akademie celostního zdraví. "Můj sen je o společnosti, které říkám duchovní komunismus. O komunitní společnosti, která není založena na materialismu a ekonomickém rovnostářství, ale na uvědomění si duchovní sounáležitosti každého s každým a všeho se vším. Na vědomí, že všichni jsme neoddělitelnou součástí jednoho celku. Na vědomí, že co dělám tobě, dělám vlastně sobě, protože všichni jsme částečkami Boha, tak, jako každá naše buňka se částečkou našeho těla. Nevím, ve kterém životě se svého snu dočkám, ale vím jistě, že se ho dočkám. A považuji za dobré říkat o tom druhým lidem. Třeba se jim to zalíbí a sami na sobě(!) pro to něco málo udělají."

Mgr. Miloslava Matoušová

Původně speciální pedagog.
Spoluautorka a "pravá hemisféra"
Akademie celostního zdraví.
Rozhodla se nepodílet se na nefunkčním školství, ale pomáhat "postiženým" dospělým. 20 let se zabývá zdravou výživou, alternativní léčbou nemocí, duchovními příčinami. Je vyznavačem jednoduchých souvislostí a metod, které může použít každý ve svém životě, aby mohl sám sebe učinit šťastným. Je propagátorkou a sama jde cestou ženské role. Pracuje s numerologií, astrologií devíti planet, pohledovou diagnostikou, irisdiagnostikou a dalšími diagnostickými metodami. Její zálibou je diagnostika vztahů a hledání východisek z problematických vztahů ke vztahů šťastným. Je spoluautorkou webu Empatia, on-line programů z Akademie celostního zdraví. "Mým snem je svět v lásce. Kde nebude bolest a trápení. Kde každý nechá druhého, ať jsi jde svým životem, jak sám potřebuje. Kde každý se bude ptát jen sám na sebe. A bude řešit jen sám sebe a s plným vědomím zodpovědnosti bude sám sebe měnit. K lásce bez podmínek. Věřím, že mohu inspirovat druhé lidi k tomu, aby udělali první krok."

Viděli jste už základní videa zdarma?

Být v pohodě
i bez jointa?

80% lidí se často zlobí
90% je nespokojených
100% lidí to tak nechce!

E-karty a 3 videa

ZDARMA

Za to můžeš TY!

Vztek a zatvrzelost

je nám vlastní?

Jak vypustit páru a změkčit?